historia

Modrý Kameň je najmenšie mesto na Slovensku, ležiace
v južnej časti Krupinskej planiny okresu Veľlký Krtíš.

Prvé zmienky sú z rokov 1278 a 1290. Rozhodujúcim činiteľom výstavby podoby stredovekej obce sa stal hrad. Táto dominanta-gotický hrad sa spomína už v polovici 12. storočia. Vďaka nemu sa postupne rozvíjajúce podhradie stalo administratívnym centrom západného Novohradu. V čase svojho najväčššieho rozmachu patril hrad k najvýznamnejším z celého Uhorska.

Najvýznamnejšie sa Modrý Kameň začal rozvíjať po roku 1658, keď dostal tržné práva od cisára Leopolda II. Prudšie sa začali rozvíjať remeslá a život v obci bol čulý a aktívny. Jeho charakter od 16. storočia určovali vinári, drobní obchodníci, roľníci a drevorubači. V rokoch 1575-1593 bol hrad obsadený Turkami, ktorí ho v roku 1593 pri rozhodujúcej bitke zničili. V roku 1730 bol na dolnom hrade postavený kaštieľ. Od tohoto času sa podoba hradu a kaštieľa takmer vôbec nezmenila. ďalšou kultúrnou pamiatkou je Kalvária, ktorá sa spolu s hradom a kaštieľom tvorí zaujímavý komplex s citom vsadený do tufových a pieskových brál Kalvárskeho vrchu. Kalvária sa každoročne stáva pútnickym miestom.

Pýchou a bohatstvom Modrého Kameňa je flóra a fauna. V rozlohe plochy zelene na 1 obyvateľa patrí mestu prvenstvo v celosvetovom meradle. Osobitnú pozornosť si zasluhujú lokality Gaštanica a Modrokamenská lesostep. Táto bola v roku 1986 vyhlásená za chránenú oblasť.